About
Journal of Xi 'an Polytechnic University, a comprehensive academic periodical sponsored by Xi 'an Polytechnic University and superintended by Education Department of Shaanxi Province, started its publication in 1986, issued both at home and abroad. It is bimonthly published since 2006. Its National Serial Number is CN 61-1471/N, International Standard Serial Number is ISSN 1674-649X. It was renamed from Journal of Xi 'an University of Engineering Science and Technology in 2008. Professor Yao Mu, an academician of the Chinese Academy of Engineering and the honorary president of Xi 'an Polytechnic University, serves as editor in chief.
more >
[ CHEN Li,SHAO Jun,YANG Shanshan,SHAO Ruihua]
2017 第4期 [Abstract](55)[PDF:814KB] (55)
[ZHENG Dandan, CHANG Wei, LIU Gaigai, XI Qiang]
2017 第4期 [Abstract](45)[PDF:818KB] (45)
[TIAN Haiyan1, LI Ying2, ZHANG Shuai3, TONG Zhi3]
2017 第4期 [Abstract](38)[PDF:1016KB] (38)
[XU Doujun, GUO Yani,LUO Xiaolin]
2017 第4期 [Abstract](33)[PDF:651KB] (33)
[ GUO Xuan1,2, WANG Yuhang1]
2017 第4期 [Abstract](41)[PDF:789KB] (41)
[ WANG Fengjuan, SUN Feilong, ZHANG Dongmei, TANG Wei]
2017 第4期 [Abstract](41)[PDF:931KB] (41)
[ SU Zebin,HUANG Mengying,JING Junfeng]
2017 第4期 [Abstract](38)[PDF:1736KB] (38)
[ CAO Wen, ZHANG Yunjuan, SONG Qianwen, ZHANG Yongyi]
2017 第4期 [Abstract](47)[PDF:876KB] (47)
[ GUO Kunli,TIAN Haixia,WANG Jianbo,WANG Kun ]
2017 第4期 [Abstract](34)[PDF:827KB] (34)
[ WANG Bo,XIA Jingde,QIN Ruimin,LUO Jinyu]
2017 第4期 [Abstract](32)[PDF:759KB] (32)
[ LI Limin, WEN Zongzhou]
2017 第4期 [Abstract](35)[PDF:766KB] (35)
[ LI Lu, WEN Zongzhou,ZHANG Yangyang, DONG Xunkai,WANG Zhen]
2017 第4期 [Abstract](30)[PDF:993KB] (30)
[ QIAO Hui,ZHANG Tuanshan,XU Guangshen,GAO Shusen,DIAO Xianju,LIU Kai]
2017 第4期 [Abstract](30)[PDF:1102KB] (30)
[ XU Wei,LI Binghong,JIA Yan,WANG Xizhen ]
2017 第4期 [Abstract](33)[PDF:818KB] (33)
[ WANG Junli,FENG Bolin,HUANG Chongli,CHEN Chun,REN Zhigui]
2017 第4期 [Abstract](31)[PDF:1059KB] (31)
[ HU Kang,CHEN Liang]
2017 第4期 [Abstract](35)[PDF:1358KB] (35)
[ SONG Le,GU Lin,DONG Hu,DU Qiaoqiao ]
2017 第4期 [Abstract](51)[PDF:885KB] (51)
[ WANG Zhigang]
2017 第4期 [Abstract](36)[PDF:1029KB] (36)
JXPU
西安工程大学学报
Journal of Xi'an Polytechnic University

(原《西安工程科技学院学报》) (1986年创刊 双月刊)
Superintended by:
Education Department of shaanxi Province
Sponsored by:
Xi'an Polytechnic University
Editor-in-Chief:
Yao Mu
Edited & Published by:
Editorial Department of Journal of XPU
Add:
19 Jinhua South Road, Xi'an 710048,P,R.China
Tel:
0086-29-62779060
0086-29-62779061
Fax:
0086-29-62779061
E-mail:
xuebao699@163.com
CSSN:
ISSN 1674-649X
   CN 61-1471/N
Qr code